Document

Documentation of water machine icon alkaline

 

image product Product Description Read the document
UF-15αĐây là mô hình tiêu chuẩn của
máy phát điện có thể liên tục tạo
ra nước ion kiềm siêu 15ℓ / h với độ pH 12,5.
Nước ion kiềm siêu được sản xuất
theo công nghệ cơ bản ban đầu
của E-plan nằm ngoài danh mục
(SDS của công ty chúng tôi),
và góp phần vào sự an toàn, sức khỏe
của doanh nghiệp và hành động sinh thái.

Document Viewer

UF-30αĐây là mô hình máy phát điện cỡ vừa
có thể tạo ra 30ℓ / h (UF30)  nước ion kiềm
siêu với pH11,5, pH12,5 và pH13.pH12,5.
Bằng cách sử dụng nó cùng với một bình riêng biệt,
bạn có thể đảm bảo việc sử dụng hàng ngày
trong thời gian ngắn.
Nó là một đặc điểm kỹ thuật chuyên nghiệp
được áp dụng trong nhiều ngành công nghiệp như
nhà máy thực phẩm và các ngành công nghiệp

Document Viewer

UF-60αĐây là mô hình máy phát điện cỡ lớn
có thể tạo ra  60ℓ / h (UF60) nước ion kiềm
siêu với pH11,5, pH12,5 và pH13.pH12,5.
Bằng cách sử dụng nó cùng với một bình riêng biệt,
bạn có thể đảm bảo việc sử dụng hàng ngày
trong thời gian ngắn.
Nó là một đặc điểm kỹ thuật chuyên nghiệp
được áp dụng trong nhiều ngành công nghiệp như
nhà máy thực phẩm và các ngành công nghiệp

Document Viewer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *